734 443 031
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLOVNÍK POJMŮ

Arch
Obecně papír, na který se tiskne. Výrobní arch je arch papíru dodaný výrobcem. Tiskový arch je oříznutý výrobní arch do formátu ve kterém je potiskován.
Barevnost
Informace o množství barev na lícové a rubové straně tiskoviny oddělený lomítkem. Standardně se plnobarevný tisk tiskne „CMYKem“, čtyřmi základními barvami. Proto označení oboustranného barevného tisku je 4/4. Jednostranný černobílý tisk je označen 1/0.
Bigování
Též označováno jako rýhování. Způsob, jak ohýbat papír z vyšších gramáží než 170 g/m2, aniž by po ohnutí praskl povrch. Do papíru se vytlačí rýha.
CMYK
Barevný model, který využívá subtraktivním míchání barev. CMYK se využívá jako dominantní model v tiskárnách. Překrýváním čtyř základních barev Cyan, Magenta, Yellow, blacK vytváří všechny odstíny a barvy na tiskovinách. Vše, co se běžně tiskne barevně, tiskně se "CMYKem".
CTP
Computer To Plate. Data z počítače se přímo vypalují na tiskové desky. Rychlá a přesná metoda přípravy tisku, která téměř zcela vytlačila používání osvitu filmů.
Čistý formát
Výsledný formát tiskoviny po ořezu (v zadání tisku se udává vždy čistý formát = výsledný formát = formát). Standardně se formát udává jako šířka × výška. A4 nastojato (portrait) je tedy 210×297 mm. A4 naležato (landscape) je potom 297×210 mm.
Digitální tisk
Tisk z dat přímo na potiskovaný materiál. Většinou na tiskárně připojené k počítači. Běžný tisk v kanceláři je digitální tisk. Kvalita a rychlost tisku závisí na konstrukci tiskárny.
DTP pracoviště

Místo, kde se připravují data pro tisk.

Falcování
Skládání papíru prostým přeložením.
Gramáž papíru
Plošná hmotnost papíru. Uvádí se v gramech na metr čtverečný. Zjednodušeně se dá říct, že čím vyšší gramáž, tím tlustší papír.
Greif
Nakládací hrana. Hrana papíru, podle které se tiskový stroj přesně umísťuje tisk na archu papíru.
Hlava
Horní hrana tiskoviny
Hrubý formát
Čistý formát zvětšený o okraje, které jsou potřebné pro dokončující zpracování.
Hřbet
Místo, kde je papír ohnutý, složený a slepený.
Křídový papír
Papír oboustranně natíraný a silně plněný. Vyrábí se jako matný a lesklý. Křídový papír je při stejné gramáži tenší, tvrdší a odolnější proti ohybu než ofsetový papír. Pozor, křídový papír má hladký povrch a obtížně se na něho píše perem a tužkou.
Lamino
Tenká plastová fólie, která se přilepuje na papír a chrání tisk proti otěru, UV záření a částečně i vodě.
Merkantilní tiskoviny
Obchodní (firemní) tiskoviny, které spoluvytvářejí corporate identity společnosti. Jsou to například vizitky, hlavičkové papíry, dopisní obálky, firemní poznámkové a trhací bloky.
Náhled
Přítomnost zadavatele tisku v tiskárně, kdy osobně zkontroluje barevnost prvních potištěných archů a schválí další tisk. Náhled se dělá u důležitých zakázek.
Náklad
Požadovaný počet tiskovin.
Násek
Řez do papíru, který je ukončen v ploše papíru. Vytváří se pomocí raznice.
Nátisk
V současnosti se jedná o certifikovaný kontrolní výtisk, který simuluje barevnost budoucího ofsetového tisku. Nátisk se využívá jako ekonomická varianta kontroly barevnosti.
Ofsetový papír
Bezdřevý nebo dřevitý papír, plněný od 15%. Běžný papír. Na ofsetový papír s gramáží 80 g/m2 se většinou tiskne na kancelářských tiskárnách.
Ofsetový tisk
Tisk z plochy, založený na nepřímém přenosu barvy z tiskových desek přes pryžový válec na papír.
Osvit
Zjednodušený název pro dříve používaný postup výroby tiskových desek . Negativ obrazu se nejprve fotochemicky nanesl na průsvitnou fólii (film) a poté se v osvětlovacím rámu a vyvolávací lázni přenesl na tiskovou desku.
Pata
Dolní hrana tiskoviny.
Perforace
Proděravění. Souvislá řada dírek či náseků v papíře. Používá se i na odrthávací kupony na vstupenkách, na oddělování poštovních známek a lístků na městskou hromadnou dopravu.
Přímá barva
Přesně definovaná barva, která se netiskne CMYKem, ale samostatně. Světovým standardem pro přímé barvy jsou barvy Pantone.
Raznice
Výseková forma, která umožňuje výsek, násek a perforaci.

RGB
Barevný model, který využívá aditivní míchání barev. RGB využívají monitory a projektory, kdy pro zobrazení barevného spektra využívají tří barev Red, Green, Blue. Všechny obrázky na internetu jsou v RGB. Všechny fotografie z digitálního fotoaparátu jsou v RGB. Pře tiskem je nutné převést je do modelu CMYK.
Rozsah
Výsledný počet stran bružury či knížky. Uvádí se jako počet stran uvnitř plus počet stran obálky (obálka má vždy 4 strany, pokud nemá pevné záložky). Kniha, která má 216 stran je tedy označena 216+4.
Slepotisk
Pomocí spaciálního štočku se do materiálu vytlačuje reliéf.
Spadávka
Technologické zvětšení plochy tisku, které umožní aby sahal tisk až k okraji po ořezu na čistý formát. Spadávku musí připravit už DTP pracoviště.
Split
Naříznutí vícevrstvého materiálu v jedné ploše. Používá se u samolepek.
Šnajtky
Ořezové značky. Čárky na papíře, které vyznačují hranice čistého formátu.
Tisková deska
Plech se speciálním povrchem na který se fotochemickou cestou (osvit nebo CTP) nanese negativ obrazu. Místa, která se mají tisknout přitahijí mastnou barvu a přes gumový válec se přenášejí na papír. Pro jednostranný tisk CMYKem potřebujeme 4 tiskové desky.
Vazba
Knihařské zpracování vícelistých zakázek. Dělí se na měkké vazby (V1, V2, V3, V4) a tuhé vazby (V7, V8)
Vazba V1
Listy jsou nafalcovány a uprostřed sešity drátem nebo skobičkou. Vazba je vhodná do max 80 srtan. Je možné vyrobit pouze počet stran, který je dělitelný 4.
Vazba V2
Jednotlivé listy jsou k sobě slepeny lepidlem ve hřbetě. Tvoří tak blok, přes který je nalepena obálka.
Vazba V3
Vazba šitá drátem naplocho. Obálka i vnitřní listy jsou sešity do bloku drátem. Konce drátu a hřbet jsou potom přelepeny plátnem.
Vazba V4
Vazba šitá nití a zavěšená do měkých papírových desek.
Vazba V7
Šitý knižní blok, klížený na gázu a zavěšený do tvrdých desek s kombinovaným potahem (desky potaženy papírem, hřbet plátnem)
Vazba V8
Šitý knižní blok, klížený na gázu a zavěšený do tvrdých desek s nekombinovaným potahem (V8 – tuhé desky potažené plátnem, V8a – tuhá vazba s laminovaným potahem, V8b – tuhá vazba s papírovým potahem)
Výsek
Vysekávání nepravidelných tvarů z papíru pomocí raznice. Výsek se využívá všude tam, kde nejde dosáhnout výsledného tvaru pouhým ořezem čtyř hran.
Tiskové PDF
PDF – Portable Document Format je standatdizovaný formát dokumentu vyvinutý společností Adobe. Pokud hovoříme o tiskovém PDF, tak to musí spňovat především následující: je v barevném prostoru CMYK, obrázky mají minimální rozlišení 300 DPI a do dokumentu jsou vloženy písma. Dále musí tiskové PDF obsahovat spady a šnajtky.